top of page

Spårbyte Teckomatorp - Kävlinge 2015

Spårbyte för Svensk Järnvägsteknik AB (SJT) på sträckan Teckomatorp - Kävlinge. Hallberg står för avbefästning av fist samt diverse efterarbeten.
Foto av: 

Klicka på bilden för att se den i stort format

bottom of page