top of page

Resurser

Vi lägger stor vikt vid att ha en väl fungerande och effektiv maskin/redskapspark.
Vi har därför egen servicepersonal som sköter underhåll samt felavhjälpning för att förhindra eventuella driftstörningar ute på fält.
Då vi alltid legat i framkant så är en stor del av den utrustning vi använder av egen design och väl beprövad.

IMG_3516.JPG

Maskiner

IMG_2507.JPG

Redskap

bottom of page