top of page
Tjänster

Vi har sedan länge specialiserat oss på järnvägsrelaterade arbeten medan vi utöver det utför allt ifrån grundläggning, fundamentsättning, vatten/avlopp samt husgrunder och övrig entreprenad. Våran personal är alltid utbildad för ändamålet vare sig det gäller entreprenad eller järnväg.

› Främst spårgående maskiner för arbete på och vid järnvägen (se resurser)

› Markarbeten så som grävning av vatten, avlopp, fundamentsättning, husgrunder samt planering av vägar och tomter

› Buskröjning, höjdröjning, snöröjning och förflyttning av schaktmassor

› TSM A/E/L-skydd

› SOS-ledare/Tågvarnare/Vägvakt

› Erfarna maskinister av både järnväg samt anläggning

› Bantekniker

Vid förfrågningar, offerter och mer information, gå till sidan Kontakt

bottom of page